آکادمی ISIX

ارزشمندترین دارایی یک سازمان در قرن بیستم، ابزار تولید آن بود اما در قرن حاضر، متخصصان فرهیخته و دانشورز چنین نقش و جایگاهی را دارند. در راستای افزایش توانایی های نیروهای متخصص ارگان ها و سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی، آکادمی ISIX  با بهره گیری از دانش و تجربیات عملی حاصل از پیاده سازی این فناوری در مدیریت طرح و ساخت پروژه های مختلف انجام شده توسط ISIX، اقدام به برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش کاربردی در حوزه فناوری بیم نموده است تا فعالان حوزه ساخت و ساز بتوانند بیشترین بهره وری را از این فناوری داشته باشند. ویژگی دوره های آموزشی آکادمی ISIX در این است که تاکید آن نه بر آموزش تئوری، بلکه بر آموزشهایی کاملا کاربردی است تا نیروهایی خبره پرورش یابند و در نتیجه هم متخصصانی به عنوان سفیران بیم داشته باشیم و هم به رسالت خود در جهت استقرار واقعی این فناوری در سازمانها و شرکت ها عمل کرده باشیم و گامی کوچک در راستای اعتلای دانش کشور عزیزمان برداشته باشیم .

دوره های حضوری

وبینار

همایش ها

محصولات آموزشی

نگارنده : گروه نویسندگان شرکت رادین همکاران بهتا
300000 ریال