مهندسی هزینه پروژه‌های عمرانی مبتنی بر فناوری بیم(BIM)

درباره وبینار:
در این وبینار، مزایای بهره گیری از ساختارهای فناوری بیم در متره و برآورد احجام و مقادیر و هزینه پروژه ها ارائه می شود و نشان داده می شود که چگونه می توان به کمک این ساختار فناورانه، به اطلاعات طبقه بندی شده پروژه با دقت و سرعت بالا دسترسی پیدا کرد. همچنین نشان داده می شود که چگونه می توان بدون دسترسی به مدل سه بعدی و یا تنها با در اختیار داشتن یک مدل سه بعدی با سطح جزئیات (LOD) پایین، با چابکی متره دقیق و طبقه بندی شده پروژه ها را انجام داد و به اطلاعات کاربردی پروژه در قالب انواع گزارش های نموداری و یا گزارش های مبتنی بر المان- فعالیت های پروژه دسترسی پیدا کرد و یک مدل با سطح توسعه یافتگی (LOD) بالا را ایجاد نمود.
آنچه در این وبینار خواهید آموخت:
- ساختار برآورد هزینه در نرم افزار ISIX Basic - شاخص های هویتی المانها و مدیریت داده در ISIX Basic - فهرست بهای هوشمند، پارامتریک و سفارشی - متره و برآورد مبنی بر ساختار فناوری بیم (با مدل و بدون مدل سه بعدی) - گزارشهای طبقه بندی مدل محور و نموداری مبتنی بر ساختار المان-فعالیت - ایجاد ساختار شکست هزینه (CBS) خودکار
مهندسی هزینه پروژه‌های عمرانی مبتنی بر فناوری بیم(BIM)
مشخصات وبینار
نام وبینار : مهندسی هزینه پروژه‌های عمرانی مبتنی بر فناوری بیم(BIM)
مدت زمان : 1:30 ساعت
زمان برگزاری : 1398/07/17 14:30 - 16:00
نام مدرس : امیر رادپی
هزینه : رایگان