درباره ما

شرکت رادین همکاران بهتا (دانش بنیان) به عنوان یکی از شرکت های پیشرو در عرصه کاربرد فناوری های نو در مدیریت پروژه،  با 8 سال سابقه اجرایی در مدیریت پروژه های مختلف عمرانی و زیربنایی و با مشارکت شرکت های ISIX Solutions کانادا و BIM Vision لهستان، در یک برنامه پنج ساله، اقدام به تولید نرم افزار مدیریتی ISIX (آیسیکس : آینده ساز یکپارچگی ساخت) برای مدیریت پروژه های عمرانی در بستر فناوری بیم نموده است. این شرکت هم زمان با مدیریت اطلاعات طرح و ساخت بیش از یک میلیون و هفتصد هزار متر مربع پروژه عمرانی و ساختمانی، نرم افزار ISIX را با توجه به نیازهای مدیریتی رایج در این پروژه ها طراحی و نتایج حاصل از کاربرد این نرم افزار را به بوته آزمایش گذارده است. این نرم افزار با چشم انداز تامین نیاز داخلی کشور در حوزه نرم افزارهای مدیریتی و رقابت با معدود نرم افزارهای مدیریتی مبتنی بر فناوری بیم در عرصه بین المللی طراحی و توسعه یافته است.
 

محصولات
ویژگی ها