معرفی و ارائه نرم افزار ISIX Basic در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان درتاریخ 6 تا 9 مرداد ماه 98 در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. در این نمایشگاه نرم افزار ISIX Basic با تخفیفات ویژه نمایشگاهی در سالن 14 غرفه 32 به علاقه مندان ارائه خواهد شد.