نرم‌افزار ISIX Basic نشان تایید کانون مهندسی هزینه ایران را دریافت نمود
ISIX Basic در ابتدای سال 1398 نشان تایید انجمن مهندسی هزینه ایران را کسب دریافت نموده است.

انجمن بین‌المللی مهندسی هزینه (1) AACEl با بیش از پنجاه کمیته در صد کشور، از سال ۱۳۵۶ تدوین آیین‌نامه‌ها، توصیه‌نامه‌ها و استاندارد مهندسی هزینه و مدیریت هزینه کل (TCM) را بنانهاده است. این انجمن متعهد به تدوین حداقل الزامات لازم برای تهیه روش‌ها و متدهای مهندسی هزینه (برآورد، بودجه‌بندی، کنترل، پیش‌بینی، آنالیز ریسک ، مدیریت دارایی های استراتژک ، آنالیز سرمایه گذاری و امکان سنجی طرح ها و کسب و کارها) می‌باشد. این انجمن کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به انحا مختلف در مدیریت و مهندسی هزینه درگیر هستند را  در صورت اخذ صلاحیت، رتبه‌بندی می نماید و موسسات از خدمات اینگونه اشخاص در اجرای طرح ها و هدایت درست هزینه های واحدهای عملیاتی به منظور حصول اطمینان از بازدهی مورد انتظار سرمایه بهره مند می شوند. کلیه سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی ترجیح میدهند از اشخاصی که دارای رتبه‌بندی از این انجمن می باشند در قراردادهای بین‌المللی (به دلیل زبان مشترک داشتن) استفاده نمایند.

دفتر رسمی این انجمن AACE در ایران (معاونت منطقه 9) در سال ۱۳۹۶ هزینه آغاز بکار کرد و با پیش برنامه تربیت مدرس، آموزش‌های عمومی و تخصصی و ارائه گواهینامه‌های بین‌المللی، ترویج استانداردهای بین‌المللی، تدوین استانداردهای محلی را نیز آغاز نموده است و هدف نهایی آن ارتقای کمی و کیفی، علمی و تخصصی کلیه افراد حقیقی یا حقوقی است که به­روش‌های مختلف در کسب‌وکار خود با انواع هزینه‌ها از جمله هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عملیاتی، دارایی‌های استراتژیک و افزایش ثروت درگیر هستند می‌باشد.

انجمن بین الملللی مهندسی هزینه به عنوان یکی از 140 عضو شورایعالی بین المللی مهندسی هزینه (2) ICEC می باشد. این شورا که دارای کرسی در شورایعالی اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (3) ECOSOC می باشد، سیاستگذار اصلی در زمینه مهندسی هزینه در سراسر دنیاست.

کانون مهندسی هزینه(4) در سال ۱۳۹۶ تأسیس گردیده و هدف آن ارتقای کمی و کیفی، علمی و تخصصی کلیه افراد حقیقی یا حقوقی است که به انحا مختلف در کسب‌وکار خود با انواع هزینه‌ها ازجمله هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عملیاتی، دارایی‌های استراتژیک و افزایش ثروت درگیر هستند. این کانون با عضویت در شورایعالی بین المللی مهندسی هزینه ICEC و EECOSOC اهداف ارتقای مهندسی هزینه در داخل کشور را با استفاده از تجربیات و اخرین دست آوردهای جهانی دنبال می کند. همچنین این کانون از کمک های فنی و اقتصادی جهانی به منظور ارتقای دانش و مهارت و انتقال تکنولوژی های بروز مهندسی هزینه با استفاده از هوش مصنوعی بهره مند می باشد.

مهندسی هزینه به عنوان مکانیزمی برای پیاده سازی استاندارد مدیریت هزینه جامع شناخته می شود. هزینه، از دیدگاه این استاندارد صرفا هزینه مالی نیست بلکه تعریف گسترده تری را شامل میشود مانند هزینه های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی.

تلفیق هنرمندانه تجربه، دانش و مهارت در کل عمر یک کسب‌وکار با استفاده از تکنیک‌ها، ابزارها و استانداردها به‌منظور تولید، صیانت و افزایش مستمر دارایی‌های استراتژیک با واکنش سریع به نوسانات بازار و رقبا طوری که بتوان همچنان سرآمد باقی ماند، از اهداف اصلی استاندارد مدیریت هزینه است. از سال 2015 دامنه و وسعت مهندسی هزینه به مهندسی و طراحی کسب‌وکار افزایش‌یافته است به این معنی که مهندسی هزینه از زمان شروع یک ایده آغاز می‌شود و مراحل امکان سنجی مالی ، فنی و اقتصادی ، آنالیز ریسک و ... در دوران توسعه و بهره برداری را شامل می شود و تا پایان عمر کسب‌وکار قبلی و شروع کسب‌وکار جدید قبل از آنکه سهم بازار کاهش پیدا کند، ادامه می‌یابد.

طبق اساسنامه کانون مهندسی هزینه، یکی از وظایف کانون شناسایی و معرفی ابزارهای بروزی است که از مکانیزم های مهندسی هزینه برای پیاده سازی استاندارد مدیریت هزینه جامع استفاده می نمایند. در این زمینه، کانون با عنایت به فناوری های روز در برآورد و کنترل هزینه، فناوری بیم BIM را به عنوان یکی از تکنولوژی هایی شناخته است که استفاده از آن برای مهندسی هزینه در دهه اخیر با شتاب فراوان در سراسر جهان و در صنایع مختلف در حال رشد و پیشرفت می باشد. هر چند در سطح جهانی ابزارهای بیم با امکانات مختلف در حال پیشرفت است اما کمتر شرکتی توانسته است این فناوری را در ابعاد مختلف و وسیع در یک بسته پیاده سازی نماید و یا بکار ببندد.

در طی چند ماه اخیر، کمیته ارزیابی ابزارهای مهندسی هزینه کانون نسبت به شناسایی و ارزیابی تولیدات داخلی در زمینه بیم اقدام نموده و پس از مطابقت آنها با فرآیندها و متدولوژی های مدیریت هزینه جامع و  اخذ نظرات مشتریان و کاریران اینگونه از ابزارها، به این نتیجه رسیده است که نرم افزار  ISIX Basic در شرایط فعلی با امکاناتی که دارد قادر است نیازهای مخاطبان علی الخصوص در بخش ساختمان را در حد انتظارات فعلی پاسخگو باشد. بنابراین کمیته ارزیابی ابزارهای مهندسی هزینه کانون نسبت به صدور گواهی مطابقت نرم افزار ISIX Basic با استاندارد مدیریت هزینه جامع اقدام نمود. بدیهی است این گواهی به معنای تایید و یا عدم تایید داده های موجود در نرم افزار نبوده بلکه بیانگر مطابقت ساختار و متدولوژی بکار رفته در نرم افزار با متدولوژی توصیه شده شورایعالی بین المللی مهندسی هزینه می باشد.

 

[1] Association for Advancement of Cost Engineering, International (AACEI), https://web.aacei.org/

[2] International Cost Engineering Council, ICEC, http://www.icoste.org/

[3] United Nations Economic and Social Council, https://www.un.org/ecosoc/en/home

[4] Iranian Association for Cost Engineering, https://iraace.org/