استفاده از نظرات صاحب نظران و اساتید دانشگاه در تیم کاربران نهایی نرم افزار ISIX
گروه نرم افزاری ISIX در راستای معرفی نرم افزار ISIX به دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه علمی، مهندسی و مدیریتی ایران اقدام به معرفی این نرم افزار به دانشگاهیان نموده است. در همین راستا دکتر مجتبی عزیزی دبیر کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان و استاد دانشگاه تربیت مدرس که از اساتید برجسته مدیریت پروژه ایران است به منظور بررسی نرم افزار ISIX Basic و ارائه نقطه نظرات پیرامون آن به دعوت این گروه نرم افزاری در دفتر شرکت رادین همکاران بهتا حضور یافت و یک نسخه از نرم افزار ISIX Basic در اختیار ایشان قرار گرفت.

در این مراسم ضمن بررسی و معرفی ISIX Basic، از این نرم افزار به عنوان شاخص کارآمدی در استفاده از توان مدیریتی فناوری بیم (BIM) در صنعت ساخت و ساز ایران یاد شد. لازم به ذکر است که ایران از معدود کشورهای جهان است که اقدام به تولید نرم افزارهای مدیریتی مبتنی بر فناوری بیم نموده است که این تحول می تواند چشم انداز روشنی برای توسعه کشور عزیزمان ایران باشد.