مشارکت صاحب نظران حوزه فناوری بیم در تیم کاربران نهایی نرم افزار ISIX
گروه نرم افزاری ISIX در راستای توسعه نرم افزار ISIX اقدام به استفاده از نظرات صاحب نظران حوزه فناوری بیم (BIM) و مهندسی هزینه کرده است. در همین راستا مهندس قاسم آریانی که از مدرسان پیشکسوت در آموزش نرم افزارهای مهندسی فناوری بیم (BIM) از جمله نرم افزار رویت (Revit) است، در قالب تیم کاربر نهایی نرم افزار ISIX Basic با این گروه نرم افزاری آغاز به همکاری نمود.

در جلسه ای که در دفتر مرکزی شرکت رادین همکاران بهتا برگزار شد در طی مراسمی یک نسخه نرم افزار ISIX Basic از طرف مدیریت شرکت در اختیار ایشان قرار گرفت. در این مراسم طرفین ابراز امیدواری نمودند ISIX Basic با ابزارها و امکاناتی که در اختیار متخصصین و مدیران حوزه ساخت و ساز قرار می دهد، متره و برآورد هزینه و منابع پروژه -که یکی از مسایل مهم در ساختار مهندسی و مدیریتی پروژه است- را به امری دقیق، ساده و قابل انجام برای همه مهندسان و دست اندکاران تبدیل کند.