اولین دوره تخصصی مهندسی هزینه در بستر فناوری بیم با شرایط ویژه همراه با مدرک بین المللی
شرکت رادین همکاران بهتا (دانش بنیان) به همراه کانون مهندسی هزینه ایران اقدام به برگزاری اولین دوره تخصصی مهندسی هزینه در بستر فناوری بیم با شرایط ویژه همراه با مدرک بین المللی نموده اند.

سرفصل های این دوره که از 17 بهمن ماه 98 آغاز می شود بدین شرح است:
• کلیات استاندارد مدیریت هزینه جامع (TCM)
• کلیات توصیه نامه AACE برای طبقه بندی هزینه ها (RP18R-97)
• مهندسی هزینه و ابزارهای آن در جهان امروز
• یادگیری اصول و مبانی کاربردی فناوری بیم در مدیریت ساخت پروژه ها
• یادگیری کاربردی فناوری بیم در برآورد منابع و هزینه ساخت پروژه های عمرانی
• تکنیک های کاربردی برآورد هزینه ساخت با فناوری بیم
• تسلط بر هزینه یابی المان-محور و فعالیت-محور در بستر مدل سه بعدی
• برآورد مقادیر، منابع و هزینه یک پروژه عملی با نرم افزار تخصصی ISIX

برای اطلاعات بیشتر به آکادمی ISIX مراجعه نمایید