ویژگی ها

ISIX Basic در یک نگاه

ISIX نرم‌افزاری مدل-محور با قابلیت نمایش گرافیکی سه‌بعدی و مبتنی بر مفاهیم اساسی فناوری بیم بوده که با فراهم آوردن ابزاری کارآمد در مدیریت طرح و ساخت پروژه ها، ضمن ایجاد بستری مناسب در بهره گیری از مزایا و قابلیت‌های فناوری بیم، موجب تسهیل فرآیندهای برنامه‌ریزی، مهندسی، ساخت، تأمین و تدارکات، نظارت و بهره‌برداری در طول چرخه حیات بنا می‌شود. ساختار این نرم افزار کمک می کند که حتی بدون استفاده از مدل سه بعدی کاربران بتوانند از مزایای غیرگرافیکی فناوری بیم نیز استفاده کنند. این نرم افزار جزء معدود نرم‌افزارهای مبتنی بر فناوری بیم در سطح جهان است که با پیاده سازی مبانی استاندارد PMBOK، امکان مدیریت و راهبری یکپارچه پروژه‌های عمرانی را در حوزه‌های صنعت ساختمان، نفت، گاز و پتروشیمی برای ذینفعان پروژه ازجمله، شرکت ها و نهادهای سرمایه گذاری، تأمین‌کنندگان منابع مالی، کارفرمایان، تأمین‌کنندگان، پیمانکاران و طراحان به ارمغان می‌آورد. این نرم افزار در نسخه های مختلف و قابلیت های گوناگون با توجه به نیاز کاربران و سازمان ها ارایه می شود. 
نخستین نسخه این نرم افزار با نام تجاری ISIX Basic، قابلیت برآورد هدفمند و هوشمند هزینه، مقادیر و منابع پروژه را از طریق برقراری اتصال بین المان‌های مدل سه بعدی پروژه با فعالیت های اجرایی و آیتم‌های فهرست‌بها، به وجود آورده است. بدین ترتیب، کاربران به راحتی می‌توانند از امکاناتی نظیر ارایه ریز متره و آنالیز بها و همچنین تولید گزارش های طبقه‌بندی‌شده اطلاعات هزینه ای پروژه به تفکیک اجزاء پروژه، المان ها، قرارداد، فضای کاربری، تخصص، زیرتخصص و غیره بهره ببرند.

 

محصولات
ویژگی ها