ویژگی ها

کار کردن با ISIX ساده و روان و بسیار لذت بخش است

برای برآورد هزینه پروژه در بستر ماکت دیجیتال، کافیست المان های مدل سه بعدی را انتخاب نموده و فعالیت های اجرایی را به آنها نسبت دهید. با استفاده از نرم افزار ISIX فرایند محاسبه احجام و مقادیر و برآورد هزینه المان ها بصورت خودکار و با سرعتی بسیار بالا انجام شده و در اختیار شما قرار می گیرد.   

محصولات
ویژگی ها