ویژگی ها

با فرمول نویسی پیشرفته به برآورد هزینه سرعت بیشتری بدهید

امکانات فرمول نویسی پیشرفته پیش بینی در نرم افزار، انعطاف پذیری قابل ملاحظه ای برای کاربران حرفه ای نرم افزار فراهم نموده است. شما می توانید به اشکال مختلف از قابلیت فرمول نویسی نرم افزار استفاده نموده و برای کاربرد های خاص هوشمندی بیشتری به نرم افزار ببخشید. 

 

محصولات
ویژگی ها