ویژگی ها

ماشین آلات پروژه را در بستر مدل سه بعدی ملاحظه کنید

ماشین آلات مورد نیاز برای ساخت هر بخش از پروژه را تنها با انتخاب مجموعه المان های بخش اجرایی مورد نظر از ماکت سه بعدی دیجیتال ملاحظه فرمایید. با نرم افزار ISIX Basic با انتخاب فعالیت های اجرایی محدوده کاری مورد نظر در مدل سه بعدی، ماشین آلات مورد نیاز کارگاهی برای ساخت آن بخش را به صورت طبقه بندی شده بر حسب نوع ماشین آلات در اختیار داشته باشید.

 

محصولات
ویژگی ها