ویژگی ها

از گزارش های فوق طبقه بندی شده هزینه لذت ببرید

با سیستم گزارش دهی پیشرفته و منحصر به فرد نرم افزار، می توانید گزارش های متنوعی از هزینه پروژه در اختیار داشته باشید . از ویژگی های منحصر به فرد گزارش های نرم افزار، امکان دسترسی به کلیه اطلاعات هزینه و منابع مصرفی پروژه با انواع فیلترهای اطلاعاتی دلخواه مورد نظر شماست. بعنوان مثال می توانید با چند کلیک، به هزینه کل یا هزینه نیروی انسانی یا مصالح مورد نیاز برای اجرای فعالیت گچ کاری فضاهای مشاع طبقه دلخواه ساختمان دسترسی پیدا کنید.

 

محصولات
ویژگی ها